COMBO NHANG NỤ, NHANG KHOANH TRẦM HƯƠNG CAO CẤP

549.000,0

Combo nhang nụ, nhang khoanh trầm hương cao cấp. Với độ tích trầm trên 40 năm, và là trầm tự nhiên. Không phải là loại trầm vườn thuốc, thơm tự nhiên nhẹ nhàng, xông nhà cực tốt.

Danh mục: Từ khóa: