NHANG NỤ TRẦM HƯƠNG CAO CẤP

349.000,0

Nhang Nụ Trầm Hương Cao Cấp, 100% Trầm Thiên Nhiên Việt Nam, tích trầm hơn 40 năm. Hương thơm thanh khiết diệu nhẹ, xông nhà, tẩy uế, tăng vượng khí