NHANG KHOANH TRẦM HƯƠNG

269.000,0

Nhang Khoanh Trầm Hương, 100% Trầm Hương Thiên Nhiên Việt Nam. Trộn với bời lời, đảm bảo không có bất kì hóa chất nào, hương nhẹ. Được thu hoạch từ những cây trầm hương trên 40 năm tuổi.

Danh mục: Từ khóa: